Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Üdvözöljük

Ez a tájékoztató honlap a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megalakulásával összefüggésben jött létre. Elsődleges célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jogelőd szervezetek beolvadásával és az SZTFH által ellátott főbb feladatokkal kapcsolatban.

Rólunk

A Hatóság

Az Országgyűlés megszavazta a 2021. évi XXXII. törvényt, mely a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának 2021. október 1-jei megalakulását és annak ellátandó feladatait rögzíti. A hatóság az alábbi szervezetek jogutódlásával jön létre.

Jogelőd szervezet

Szerencsejáték Felügyelet

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért való felelősségi hatáskörében ellátja a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, valamint folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot. A hatóság eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési és játékterv-módosítási eljárásokban, fellép az illegális földi és online szerencsejáték-szervezőkkel szemben, ellátja a felelős játékszervezéssel és játékosok védelmével kapcsolatos feladatokat, valamint vezeti a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásokat.

Jogelőd szervezet

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága egyik fő célja a hazai dohánytermék-piac működésének előmozdítása, hatékonyabbá tétele valamint felügyelete. Alapfeladatunkként ellátjuk a koncessziós szerződésekben vállalt kötelezettségek ellenőrzését. A Nemzeti Dohányboltokra vonatkozóan többek között helyszíni ellenőrzéseket, adminisztratív ellenőrzéseket, a koncesszió jogosult, gyakorló adatainak ellenőrzését végezzük. Feladataink közé tartozik a hazai dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer ellátását biztosító Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE) felügyelete is. A dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának valós idejű közzététele érdekében fejlesztett informatikai rendszerünk segítségével tesszük elektronikusan elérhetővé az aktuális eladási árakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Dohányboltellátó Kft. és a nemzeti dohányboltok részére. Valós idejű forgalmi adatok alapján piaci elemzéseket készítünk. A dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerében magyarországi azonosítókibocsátói szerepet töltünk be. A Nemzeti Dohányboltok számára évente szakmai képzést szervezünk. Az egészségvédelmet érintő feladatokban való közreműködés törvényben foglalt feladatunk, a dohányzás visszaszorításában és az egészséges életmód támogatásában éves prevenciós kampánnyal veszünk részt. 2021. október elsejétől szakterületünk folytatja le a korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó dohány-kiskereskedelmi engedélyezési és ellenőrzési eljárásokat. Ezen túlmenően olyan fogyasztóvédelmi ellenőrzések is a Dohányfelügyeleti Szakág feladatainak részét képezik, mint a fiatalkorúak különös védelmével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, a dohányboltok külső felületére vonatkozó előírások, a dohányzás ártalmaira vonatkozó felvilágosítás megadásának, valamint a dohánytermékek láthatóságára, megjelenítésére vonatkozó szabályok ellenőrzése.

Jogelőd szervezet

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Feletti Felügyelet

A Felszámolói és Végrehajtói Felügyeleti Igazgatóság/Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a bírósági végrehajtói felügyeleti hatáskörében a hatóság megállapítja az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok eljárásrendjét, megállapítja a végrehajtói pályázati eljárás részletes szabályait, ellátja a bírósági végrehajtók szakmai képviseleti szervei feletti törvényességi felügyelettel kapcsolatos véleményezési, javaslattételi, döntés-előkészítési műveleteket, és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar működése feletti törvényességi felügyeletet. A hatóság felügyeli az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézését, nyilvántartja az önálló bírósági végrehajtók vagyonnyilatkozatát, részt vesz az önálló bírósági végrehajtókkal szemben indított fegyelmi eljárásokban.

Jogelőd szervezet

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

A Felszámolói és Végrehajtói Felügyeleti Igazgatóság/Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága országos hatáskörrel jár el a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő hatósági eljárásokban valamint a feladatkörébe tartozó közhiteles hatósági nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági eljárásokban, a felszámoló szervezetek felett folyamatos hatósági ellenőrzési tevékenységet lát el. A hatóság működteti és üzemelteti az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére kifejlesztett, a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszert, ellátja továbbá a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölését támogató számítógépes program üzemeltetését.

Publikálva Dokumentum Művelet
2022.01.03. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.12.27. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X.29.) SZTFH rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé.

Letöltés
2021.12.20. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X.29.) SZTFH rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé.

Letöltés
2021.12.02. Felszámolói Névjegyzéket Vezető Főosztály – A január 31-éig benyújtandó kötelező adatszolgáltatásról

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 5. §-a alapján, a január 31-éig benyújtandó kötelező adatszolgáltatáshoz és szakmai beszámolóhoz az alábbiakban teszi közzé a szükséges formanyomtatványokat.

Letöltés
2021.11.24. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé.

Letöltés
2021.11.04. Felszámolói Névjegyzéket Vezető Főosztály – Adatszolgáltatás

A Főosztály a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 5. § (3) bekezdése alapján benyújtandó adatszolgáltatás formanyomtatványát az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.11.04. Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

A Felszámolói Névjegyzéket Vezető Főosztály a „Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem” formanyomtatványt az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.11.04. Változásbejegyzési kérelem és kitöltési útmutató

A Felszámolói Névjegyzéket Vezető Főosztály a „Változásbejegyzési kérelem” formanyomtatványt, és az ahhoz tartozó kitöltési útmutatót az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.10.01. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.09.28. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.09.27. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére, valamint a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés és 66. § (6) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásokra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.08.19. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére, valamint a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés és 66. § (6) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásokra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.08.10. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.07.16. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.07.01. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.06.07. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.05.30. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.05.07. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról. A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.04.06. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.03.03. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A 2021. március 3. napjától hatályos új felszámolói névjegyzékbe került felszámolók jegyzékéről

Letöltés
2021.01.06. Hirdetmények, közlemények

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.10.02. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.07.20. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.07.01. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.06.12. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.04.30. A Kormány pályázati felhívása az új felszámolói névjegyzékbe történő felvételre

-

Letöltés
2020.04.27. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.04.02. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.03.05. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.03.04. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
További szervezetek

A hatóság mellett működő további szervezetek

Nyomtatványok

ÁNYK-val kitölthető nyomtatványok

Az ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató használatához szükséges a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető JAVA alapú Általános Nyomtatványkitöltő program, amelyet ide kattintva tud közvetlen letölteni számítógépére.

Publikálva Dokumentum Művelet
2021.12.31. SZTFH_01 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató a Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása/törlése iránt (nyilvántartásba vétel/törlés)

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_02 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Ajándéksorsolás bejelentése

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_03 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Ajándéksorsolás bejelentése

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_04 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_05 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_08 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Hiánypótlás

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_24 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg visszautalása iránt

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_26 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_27 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Kérelem kártyaterem üzemeltetésére

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_28 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_29 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_35 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére; Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására; Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_36 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_37 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_38 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_41 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_42 ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat / Jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonása / Személyes adatok módosítása jelentős önkorlátozó nyilatkozathoz

Letöltés
2021.12.31. SZTFH_KPER ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató

ÁNYK űrlap és Kitöltési útmutató a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közigazgatási döntésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához.

Letöltés
Dohány árközzététel

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

Publikálva Dokumentum Művelet
2022.01.14. A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája

Ebben a menüpontban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el. A fájl neve tartalmazza az érvénybe lépés kezdő dátumát.

Letöltés
2022.01.14. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája

Ebben a menüpontban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el.

Letöltés
2022.01.14. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája

Az ebben a menüpontban elérhető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.

Letöltés
Elérhetőségek

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

SZÉKHELY
1051 Budapest, Sas utca 20-22.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
H-Cs: 09:00-14:00, P: 09:00-12:00
TELEFON ÉS FAX
Tel: +36 1 550 2500, Fax: +36 1 550 2495
KÖZPONTI EMAIL CÍM
sztfh@sztfh.hu
HIVATALI KAPU ELÉRHETŐSÉG
Rövid név: SZTFH
KRID: 469506375
BANKSZÁMLASZÁM
10032000-00362887-00000000
HATÓSÁG ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE
Dr. Simon Edit, adatvedelem@sztfh.hu, +36 1 550 2500
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 431.